Rudy Boon

 Projects  -   Kesterling   -   Bio  

 

 

 

Ik ben gepassioneerd door fotografie. Het laat me toe mijn persoonlijke impressies te delen over onze wonderlijke wereld en de mensen die ik ontmoet.  Ik beschouw fotografische toestellen en technieken als een hulpmiddel voor de creativieit en werk graag zowel digitaal als analoog.

Recent heb ik ontdekt dat edele technieken mij mogelijkheden bieden om uniek en persoonlijk werk te creŽren. Alhoewel deze technieken vaardigheden vergen (chemische kennis) en vooral veel geduld eisen om tot resultaat te komen; maakt het unieke van iedere afdruk alle inspanningen zinvol.

Ik presenteer mijn werk alleen als print (deze site en een anatal publicaties zijn uitzondering !) en ik besteed bijzondere aandacht aan een  presentatie van de afdrukken die de tand des tijds kan doorstaan (meestal tot museumnormen) met hulp van Atelier Marleen.

Ik ben ook een gepassioneerd lid van Picto Benelux - www.picto.info .

 

I'm passionate about photography. It enables me to share my impressions on this wonderfull world and of the people that I meet.

I consider photographic equipment and techniques as a toolset for my creativity and enjoy working with digital as well as with analogue. 

In recent times I discovered that using historic techniques does give me possibilities  to create unique and personal work. Although using these techniques demands skills (and even expertise on chemistry !) and a lot of patience, the uniqueness of each print makes everything especially worthwhile.  

I present each work as a print (this site and some publications being exceptions) and pay attention to the archival presentation of these prints (mostly up to museum quality) with help of  Atelier Marleen.

I'm also a passionate member of Picto Benelux - www.picto.info  

 

tentoonstelljgen:

2003: eerste tentoonstelling  - "Images of Silence" te Halle - met Johan Dehantschutter (70 landschappen uit "De Hoge Venen")

2008: eerste solo-tentoonstelling "Gooikse Pareltjes" te Gooik (36 landschappen uit Gooik) 

2009: solo-tentoonstelling "Dei van d'¬" te Gooik (36 landschappen van de  Kesterheide & 37 portretten van bewoners)

2019: deelname aan "Zin in Kunst Gooik" - "Op wandel met de Markiezin"   (23 Kallitypies en 9 Pd/Pt werken)  

2019: deelname aan groepstentoonstelling  'I was her'e - (2019 International Pinhole Exhibition) - London

2019: Worksop over Kallitype en solo-tentoonstelling "Herfst-impressies " en voorbeelden van historische technieken

 

exhibitions:

2003: first exhibition - "Images of Silence" at Halle - with Johan Dehantschutter (70 landscapes from the nature site "Les Hautes fagnes")

2008: first solo-exhibition "Gooikse Pareltjes" at Gooik (36 landscapes from Gooik) 

2009: solo-exhibition "Dei van d'¬" at Gooik (36 landscapes of the Kesterheide & 37 portrets of inhabitants)

2019: participation on "Zin in Kunst Gooik" - "Op wandel met de Markiezin"  (23 Kallitype's and 9 Pd/Pt images)  

2019: participation on Group exhibition - 'I was her'e - (2019 International Pinhole Exhibition) - London

2019: Worksop on Kallitype and solo-exhibition "Impressions of Autumn colors" and examples of historic techniques

publications:

2020: "Onwennig in de stilte" - impressions registered during the first (corona) lock-down 

2020: "In Bewondering" - art from the Sint-Martinuskerk Kester - Limited edition of 20 

2020: "De Kesterweg" - reportage honouring 150 years of tradition - edited by Heemkundige Kring Gooik

 

publicaties:

2020: "Onwennig in de stilte" - impressies geregistreed tijdens de eerste (corona) lock-down  

2020: "In Bewondering" - kunst uit de Sint-Martinuskerk te Kester - Beperkte oplage van 20 

2020: "De Kesterweg" - reportage ter ere van 150 jaar traditie - Uitgegeven door de Heemkundige Kring Gooik

Contact:    rudy.boon@skynet.be