RuBo - Mastering the 'pencil of nature' (*)

 Projects  -   Kesterling   -   Bio  

 

 

 

(*): Images created by the impact of light on chemical products - painting with the pencil of nature (William Henry Fox Talbot).

(*): beelden gemaakt door de inwerking van licht op chemische stoffen - schilderen met het penseel van de natuur (William Henry Fox Talbot).

Photography is for me a means of showing my view on fragments of this wonderful world 

and to capture people's soul and heart in portraits.

I consider photographic equipment and techniques as a toolset for the creativity of the artist and enjoy working with digital as well as with analogue. 

In recent times I discovered that using historic techniques do give me a wealth of extra possibilities  to create unique and personal work. Although using these techniques demands skills (and even expertise on chemistry !) and a lot of patience, the uniqueness of each print makes everything especially worthwhile.  

I present each work as a print (this site being an exception) and pay attention to the archival presentation of these prints (mostly up to museum quality) with help of  Atelier Marleen.

I'm also a passionate member of Picto Benelux - www.picto.info .

 

 

 Fotografie is voor mij een middel om persoonlijke impressies van onze wonderlijke wereld met anderen te delen en om de ziel en het hart van personen in portretten te capteren.

Ik beschouw fotografische toestellen en technieken als een hulpmiddel voor de creativieit van de artiest en werk graag zowel digitaal dan wel analoog.

Recent heb ik ontdekt dat edele technieken mij een ruime keuze aan mogelijkheden bieden om uniek en persoonlijk werk te creŽren. Alhoewel deze technieken vaardigheden (en chemische kennis) en vooral veel geduld vragen, maakt het unieke van iedere afdruk alle inspanningen zinvol.

Ik presenteer mijn werk alleen als print (deze site is een uitzondering !) en besteed bijzondere aandacht aan een  presentatie van de afdrukken die de tand des tijds kan doorstaan (meestal tot museumnormen) met hulp van Atelier Marleen.

Ik ben ook een gepassioneerd lid van Picto Benelux - www.picto.info .

 

1973: First pictures at age of 13 with Nikkormat FTN which I borrowed from my grandfather.

1990: Degree in Photographic arts at "De Meiboom" Halle 

from 24x36 to 6x6 and finally 4x5 inch  with use of the Zone System - later also 8x10 inch

2003: first exhibition - "Images of Silence" at Halle - with Johan Dehantschutter (70 landscapes from the nature site "Les Hautes fagnes")

2008: first solo-exhibition "Gooikse Pareltjes" at Gooik (36 landscapes from Gooik) 

2009: solo-exhibition "Dei van d'¬" at Gooik (36 landscapes of the Kesterheide and 37 portrets of inhabitants)

2010-2014: transition for some work to a mixture of analogue and digital (scanning of analogue negatives) and full digital when appropriate.

since 2017:  personal creative work with help of vintage techniques (cyanotypes, kallitypes, Van Dyke platinium/palladium prints, gum bichromates and collodion).

1973: eerste opnames op 13-jarige leeftijd met een Nikkormat FTN die ik 'leende' van mijn dooppeter. 

1990: Diploma in Fotokunst -  "De Meiboom" Halle (Jan Decreton)

van 24x36 over 6x6 to finaal 4x5 inch met gebruik van het Zone System - later ook 8x10 inch

2003: eerste tentoonstelling - "Images of Silence" te Halle - samen met Johan Dehantschutter (70 landschappen van het natuurgebied "De Hoge Venen" 

2008: eerste solo-tentoonstelling "Gooikse Pareltjes" te Gooik (36 landschappen van Gooik) 

2009: solo-tentoonstelling "Dei van d'¬" te Gooik (36 landschappen van de Kesterheide en 37 portretten van inwoners)

2010-2014: overgang naar een mengvorm van analoog en digitaal (scannen van analoge negatieven) en later volledig digitaal voor bepaalde toepassingen.

sedert 2017:  personlijk creatief werk op basis van edele technieken (cyanotypie, kallitypie, Van Dyke, platinium/palladium, gomdruk en collodium).

Rudy Boon

Contact:    e-mail