Rudy Boon FINE ART Photography

 Fine Art Photography  -   Kesterling   -   Bio

 

 

Kesterling

I

In dit gedeelte van de website worden foto's gedeeld van activiteiten waar inwoners van Kester (Kesterlingen) aan deelgenomen hebben. Indien iemand bezwaar heeft tegen het tonen van een beeld op de site, kan hij/zij steeds een verzoek tot verwijdering indienen via e-mail. Alhoewel deze  foto's geen watermerk hebben, is elke vorm van commercieel gebruik niet toegelaten.  Persoonlijk gebruik door de afgebeelden of verwanten, gebruik voor communicatieve doeleinden op andere websites of publicaties die direct verband houden met activiteiten van Kesterlingen of voor affiches en publicaties om deze evenementen onder de aandacht te brengen, zijn wel toegelaten - mits vermelding van de fotograaf.

In this section of the website we share pictures of activities in which inhabitants of Kester (Kesterlingen) have participated. If anybody would be opposed againts the sharing of a picture, she/he can always submit a request for removal of the picture via  e-mailAny commercial use of these pictures is explicitely prohibited, nothwithstanding the  abscence of any watermark on the pictures. Personal use by the persons shown on the pictures or by relatives of such persons, use for communicative purposes on other websites or publications that have a direct connetion with activities of Kesterlingen or for posters and publictaions that aim to to promote these activities, are admitted - with mention of the photographer.

 

Heilige Drievuldigheids- Kester 
(Paardenprocessie)
16 juni 2019

2018 

2017

2016

2015

2014

1998
Koninklijke Fanfare Sint-Martinus
Tijdloos Kester - Concert 6 mei 2017
11 november viering 2017
Bal in het Heelal - Concert 17 maart 2018